Hakkında

Postane Kütüp kent ve çevre çalışmaları odağındaki temalar üzerine kaynaklar sunar ve toplumsal hareketlerle ilgili bir arşiv geliştirmeyi amaçlar. Postane Kütüphanede yaklaşık 3000 kitap, dergi ve özel dijital arşivler bulunmaktadır.